Rodzicu!

Jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznej opieki i wsparcia, ale nie wiesz, jakiego rodzaju pomoc byłaby najlepsza – przyjdź na konsultacje, by, wspólnie z psychologiem, pedagogiem lub logopedą, ustalić, jakiego wsparcia lub pomocy Twoje dziecko potrzebuje.

Konsultacje pedagogiczne

 • pomoc rodzicom w przypadku różnorodnych problemów wychowawczych,

 • uzyskanie informacji na temat metod wychowawczych,

 • pomoc w znalezieniu sposobu radzenia sobie z dzieckiem, a szczególnie agresywnym, nieśmiałym, nadpobudliwym, dyslektycznym, ale także zdolnym etc.,

 • nakierowanie na kontakt ze specjalistą wskazanie potencjalnych kierunków diagnozy.

Zapraszamy jeśli:

 • niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka np.: mówi gorzej niż rówieśnicy, nie rysuje, ma słabą koncentrację uwagi,
 • Twoje dziecko rozpoczęło naukę szkolną i gorzej sobie radzi: ma kłopoty z czytaniem, pisaniem, pamięcią.
 • nie jesteś pewien czy Twoje dziecko jest dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole i chciałbyś to sprawdzić,
 • masz niepełnosprawne dziecko i chciałbyś zasięgnąć porady jakiego rodzaju pomocy i wsparcia ono potrzebuje.

Konsultacje psychologiczne

to forma pomocy skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych.

To jedno lub kilka, godzinnych spotkań, mających na celu omówienie problemu i wspólne znalezienie najlepszego sposobu rozwiązania w danej sytuacji.

Czasami wystarczy tylko rozmowa aby uświadomić sobie odpowiednie rozwiązanie i poczuć się lepiej, czasami potrzebujemy wsparcia w podejmowaniu odpowiednich decyzji a czasami potrzebujemy po prostu przyjaciela który nas wysłucha.

Nie zwlekaj! Jeśli masz problem, złe samopoczucie – skorzystaj z pomocy.

Jedno lub kilka spotkań może znacząco wpłynąć na jakość Twojego życia.

Konsultacje logopedyczne

przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko. Podczas konsultacji logopedycznych przekazuję również instrukcję, jak należy prowadzić terapie z dzieckiem w domu, a także materiały potrzebne do wykonywania samodzielnych ćwiczeń w domu.

Więc,

jeżeli mowa Waszego dziecka jest niewyraźna, dziecko mówi niedbale, zaczęło się jąkać, ma trudności z czytaniem i pisaniem, zapraszamy na konsultacje logopedyczne. Odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania i doradzimy, co robić w danej sytuacji.

Termin spotkania ustalamy indywidualnie.

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”

przeprowadza specjalistyczne diagnozy oraz odpowiednie terapie, mające na celu szeroko rozumianą pomoc w rozwoju dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

TERAPIE

Terapią wiodąca w naszym stowarzyszeniu jest terapia pedagogiczna z elementami ABA, której skuteczność jest dokumentowana naukowo od ponad 50 lat.

Prowadzona przez nas terapia pedagogiczna oparta jest na zasadach programu ABA (Applied Behavior Analysis; terapia behawioralna) – kompleksowej metody terapeutycznej, o niezwykle wysokiej, potwierdzonej klinicznie efektywności w zakresie terapii dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami.

Czytaj dalej

O celowości podjęcia terapii decydują wyniki diagnozy przeprowadzonej przez terapeutę Integracji Sensorycznej, dlatego nie wolno prowadzić terapii SI bez uprzedniego wykonania diagnozy.
Na podstawie diagnozy określane są sfery, na które w czasie zajęć będziemy chcieli oddziaływać. Powstaje w ten sposób indywidualnie skonstruowany plan terapii, z którym zapoznajemy rodziców.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mają na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka.

Czytaj dalej

Strona w budowie…

Czytaj dalej

Neurokinezjologia to współczesny kierunek wiedzy i praktyki o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego naturalnych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia, można powiedzieć, że jest to poniekąd wypadkowa neurologii i kinezjologii, bowiem neurokinezjologia bazuje na wiedzy z zakresu neurologii, w szczególności o rozwoju układu nerwowego i funkcjonowaniu mózgu oraz kinezjologii, czyli stymulacji mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Czytaj dalej

Rehabilitacja ruchowa według definicji jest to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu, jako że większość naszych pacjentów to dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami, my zajmujemy się w ich przypadku również usprawnianiem psychoruchowym.

W indywidualnym programie (1:1) muszą być dobrane odpowiednie metody usprawniania i rodzaj stosowanych ćwiczeń, tak, aby maksymalnie pobudzały one dziecko do rozwoju, a jednocześnie nie przeciążały go zbytnio fizycznie.

Czytaj dalej

Metoda Tomatisa polega na treningu słuchowym przeprowadzanym za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Trening ten składa się z sesji, podczas których osoba poddawana terapii słucha specjalnie przygotowanego materiału dźwiękowego. Jego uzupełnieniem są dodatkowe konsultacje z terapeutą i ocena audio-psycho-fonologiczna.

Twórcą metody był dr Alfred Tomatis – audiolog, specjalista z zakresu psychofonologii i muzyki.

Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie firmy Nowa Era Sp. z. o. o.

Czytaj dalej

Grupa Wsparcia funkcjonuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” od 2016 roku. Zrzesza rodziców naszych podopiecznych – dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Grupa jest otwarta, a uczestnictwo w spotkaniach jest dobrowolne. Z przyjemnością witamy nowych uczestników. Rodzice dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, obawami czy wymienić doświadczeniami.

Czytaj dalej
DIAGNOZY

Tego typu badanie może być wykonane przez nas jako wstęp do terapii lub może być nam dostarczone na piśmie, jeśli wcześniej było wykonane przez innego certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej.
Diagnoza trwa od 1 do 3 spotkań z dzieckiem i rodzicami dziecka.
Jednorazowe spotkania diagnostyczne stosuje się tylko w wyjątkowych sytuacjach i zwykle obarczone są ryzykiem niepełnej diagnozy.
Badanie składa się ze szczegółowego wywiadu, przeprowadzenia Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego, Arkusza Obserwacji Klinicznej oraz ze standaryzowanych Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej oraz usystematyzowanej obserwacji reakcji dziecka na stymulację sensoryczną, obserwację postawy, równowagi, koordynacji oraz ruchów gałek ocznych.

Czytaj dalej

Diagnozę funkcjonalną można również uzyskać całym rokiem w zależności od potrzeb osób zgłaszających się.

Służy ona do ustalenia poziomu funkcjonowania dziecka, ustalenia jego deficytów.

Zespół diagnozujący składa się z dwóch pedagogów, jeden pracuje z dzieckiem a drugi w tym samym czasie za lustrem weneckim przeprowadza wywiad oraz test diagnozujący. Wyniki przekazuje terapeucie pracującemu z dzieckiem a ten w oparciu o swoje notatki, obserwację oraz przekazane testy opracowuje na piśmie diagnozę funkcjonalną.

W kolejnym spotkaniu już tylko z rodzicem omawiane są wyniki diagnozy oraz przekazanie jej formy pisemnej.

Czytaj dalej

Dostępna całym rokiem w zależności potrzeb osób zgłaszających.

W przypadku dzieci z zaburzeniami autystycznymi diagnoza powinna być częścią diagnozy wielospecjalistycznej, opisującej i wyjaśniającej funkcjonowanie dziecka we wszystkich aspektach jego rozwoju, z uwzględnieniem środowiska i sytuacji życiowej.

Ważne jest, by rodzice dziecka zasięgnęli porad u lekarzy: neurologa, psychiatry, okulisty, ortopedy, laryngologa.

Jeżeli dostrzegacie Państwo jakieś niepokojące zachowania u swoich dzieci (nawet dwuletnich, czy młodszych), nie czekajcie, aż z nich wyrosną. To może być autyzm.

Czytaj dalej

CENNIK

Usługi dostępne w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy naszym Stowarzyszeniu.

Niżej wymieniony cennik obowiązuje wyłącznie wtedy, kiedy kończą się dotacje na dany rok lub realizowane przez PFRON projekty.

TERAPIE

Trening intensywny w wymiarze 4 – 8 h w miesiącu, czas jednorazowych zajęć 2 x 45 minut (140 zł).

Prowadzony przez Pedagoga – Terapeutę ABA

45 minut;

Pedagog – Certyfikowany Terapeuta SI 2 stopnia

45 minut;

Psycholog – Terapeuta Neurokinezjolog

45 minut;

Logopeda, Neurologopeda, Terapeuci Tomatisa

45 minut;

Rehabilitant, fizjoterapeuta

45 minut;

Specjalista gimnastyki korekcyjnej

Pakiet – Etap I + Etap II

Dla członków stowarzyszenia: 2 300 zł | Dla osób spoza stowarzyszenia: 2 600 zł

Etap II (powtórka)

Dla członków stowarzyszenia: 1 350 zł | Dla osób spoza stowarzyszenia: 1 600 zł

Etap III

Dla członków stowarzyszenia: 1 250 zł | Dla osób spoza stowarzyszenia: 1 450 zł

Etap IV

Dla członków stowarzyszenia: 1 150 zł | Dla osób spoza stowarzyszenia: 1 350 zł

Zajęcia prowadzone są przez Certyfikowanych Terapeutów Terapii Słuchowej wg Tomatisa

DIAGNOZY

Zespół specjalistów

Pedagog: 4 h, logopeda: 3 h, psychiatra: 1h, psycholog: 4 h

2 pedagogów

Pedagog 1 – 45 min

Pedagog 2 – 135 min (3 x 45 min)

Pedagog – Terapeuta SI: 45 – 135 min

Pedagog – Terapeuta SI: 45 – 90 min

Logopeda – Neurologopeda, Certyfikowani Terapeuci Terapii Słuchowej wg Tomatisa: 45 – 90 min

Logopeda – Neurologopeda, Certyfikowani Terapeuci Terapii Słuchowej wg Tomatisa: 45 min

Pedagog – Terapeuta ABA: 45 – 90 min

Zajęcia w zależności od dysponowanych dotacji są dofinansowane :

 • z PFRON – obecnie realizowany jest projekt pt. TAK. POTRAFISZ. (2019 – 2022)
 • z UM Płocka (tylko dla dzieci z Płocka – również bez orzeczenia)
 • z Urzędu Marszałkowskiego
 • z Funduszu Grantowego dla Płocka (tylko dla dzieci z Płocka – również bez orzeczenia)
 • z innych fundacji
 • z 1%
 • z darowizn
 • z pieniędzy pozyskanych przez rodziców na terapię swojego dziecka
Za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia udostępniamy również możliwość utworzenia imiennego subkonta 1%, na którym możliwe jest gromadzenie pieniędzy z odpisów 1% podatku dochodowego. Jest to jedna z form pomocy, jaką oferujemy swoim podopiecznym zupełnie nieodpłatnie. Dzięki temu są oni w stanie zbierać środki na leczenie, rehabilitację, leki, turnusy rehabilitacyjne, itp.
Równocześnie darczyńcy zyskują gwarancję, że przekazywane przez nich środki trafiają do osób potrzebujących wsparcia, a ich wykorzystanie będzie zgodne z celami statutowymi, dla realizacji których organizacja została powołana.

Masz pytania odnośnie oferty?

Napisz do nas!


[recaptcha theme:dark]

Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka?

Zapisz dziecko na diagnozę lub terapię!