Rodzicu!

Jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznej opieki i wsparcia, ale nie wiesz, jakiego rodzaju pomoc byłaby najlepsza – przyjdź na konsultacje, by, wspólnie z psychologiem, pedagogiem lub logopedą, ustalić, jakiego wsparcia lub pomocy Twoje dziecko potrzebuje.

Konsultacje pedagogiczne

 • pomoc rodzicom w przypadku różnorodnych problemów wychowawczych,

 • uzyskanie informacji na temat metod wychowawczych,

 • pomoc w znalezieniu sposobu radzenia sobie z dzieckiem, a szczególnie agresywnym, nieśmiałym, nadpobudliwym, dyslektycznym, ale także zdolnym etc.,

 • nakierowanie na kontakt ze specjalistą wskazanie potencjalnych kierunków diagnozy.

Zapraszamy jeśli:

 • niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka np.: mówi gorzej niż rówieśnicy, nie rysuje, ma słabą koncentrację uwagi,
 • Twoje dziecko rozpoczęło naukę szkolną i gorzej sobie radzi: ma kłopoty z czytaniem, pisaniem, pamięcią.
 • nie jesteś pewien czy Twoje dziecko jest dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole i chciałbyś to sprawdzić,
 • masz niepełnosprawne dziecko i chciałbyś zasięgnąć porady jakiego rodzaju pomocy i wsparcia ono potrzebuje.

Konsultacje psychologiczne

to forma pomocy skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych.

To jedno lub kilka, godzinnych spotkań, mających na celu omówienie problemu i wspólne znalezienie najlepszego sposobu rozwiązania w danej sytuacji.

Czasami wystarczy tylko rozmowa aby uświadomić sobie odpowiednie rozwiązanie i poczuć się lepiej, czasami potrzebujemy wsparcia w podejmowaniu odpowiednich decyzji a czasami potrzebujemy po prostu przyjaciela który nas wysłucha.

Nie zwlekaj! Jeśli masz problem, złe samopoczucie – skorzystaj z pomocy.

Jedno lub kilka spotkań może znacząco wpłynąć na jakość Twojego życia.

Konsultacje logopedyczne

przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko. Podczas konsultacji logopedycznych przekazuję również instrukcję, jak należy prowadzić terapie z dzieckiem w domu, a także materiały potrzebne do wykonywania samodzielnych ćwiczeń w domu.

Więc,

jeżeli mowa Waszego dziecka jest niewyraźna, dziecko mówi niedbale, zaczęło się jąkać, ma trudności z czytaniem i pisaniem, zapraszamy na konsultacje logopedyczne. Odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania i doradzimy, co robić w danej sytuacji.

Termin spotkania ustalamy indywidualnie.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”

przeprowadza specjalistyczne diagnozy oraz odpowiednie terapie, mające na celu szeroko rozumianą pomoc w rozwoju dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Terapią wiodąca w naszym stowarzyszeniu jest terapia pedagogiczna z elementami ABA, której skuteczność jest dokumentowana naukowo od ponad 50 lat.

Prowadzona przez nas terapia pedagogiczna oparta jest na zasadach programu ABA (Applied Behavior Analysis; terapia behawioralna) – kompleksowej metody terapeutycznej, o niezwykle wysokiej, potwierdzonej klinicznie efektywności w zakresie terapii dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami.

O celowości podjęcia terapii decydują wyniki diagnozy przeprowadzonej przez terapeutę Integracji Sensorycznej, dlatego nie wolno prowadzić terapii SI bez uprzedniego wykonania diagnozy.
Na podstawie diagnozy określane są sfery, na które w czasie zajęć będziemy chcieli oddziaływać. Powstaje w ten sposób indywidualnie skonstruowany plan terapii, z którym zapoznajemy rodziców.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mają na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka.

Dzięki zajęciom, które odbywają się raz lub dwa w tygodniu, dzieci i młodzież nabywają umiejętności społecznych niezwykle przydatnych w radzeniu sobie ze swoimi problemami, nauczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.
Dziecko z autyzmem w procesie terapeutycznym w naszym stowarzyszeniu do psychologa trafia, gdy jest gotowe (nabyło umiejętności podczas terapii ABA) do współpracy z drugim terapeutą i umie się uczyć, nabywać kolejne umiejętności, które pomogą stać mu się samodzielnym, rozumieć intencje świata. Praca nad usprawnieniem dzieci i osób z autyzmem w zakresie kompetencji społecznych obejmuje:
A – Terapię kontaktu.
B – Trening komunikacji społecznej, zarówno bezpośredniej jaki i przez inne media, jak: listy, telefon, internet, itp.
C – Uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych.
D – Rozwijanie rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych oraz norm, wzorów i oczekiwań interpersonalnych i kulturowych.
E – Rewalidację w zakresie inteligencji emocjonalnej, empatii, dostrajania się emocjonalnego do innych, itd.
Po wyćwiczeniu tych sprawności, dziecko zaczyna korzystać z terapii TUS, czyli ćwiczy nabyte z psychologiem w terapii 1:1 umiejętności w grupie rówieśniczej.

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie
wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).
Metody, którymi pracujemy w naszych gabinetach są zawsze dobierane stosownie do wieku i umiejętności dziecka. Każde zajęcia są
dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu do osiągnięcia postawionych sobie w pracy celów.
Cele te wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego podopiecznego.
Wykorzystujemy między innymi:
• metody stymulacyjne oparte na zabawie
• ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową
• alternatywne i wspomagające metody komunikacji tzw. AAC min. PECS, PCS, MAKATON
• ćwiczenia usprawniające funkcje aparatu oddechowego i artykulacyjnego
• metody oparte na łączeniu wzorców ruchowych z pojawieniem się dźwięków mowy
• ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo Moralesa oraz wszelkiego rodzaju masaże logopedyczne
• profilaktyczne ćwiczenia i zabawy logopedyczne zapobiegające wadom wymowy i głos
Logopeda zaczyna pracę od szczegółowej Diagnozy Logopedycznej, polegającej na ocenie artykulacji dziecka oraz rozmowie z jego
rodzicem lub rodzicami.
Kolejny krok, to ustalenie indywidualnego programu terapii i dobranie odpowiednich ćwiczeń, które będą wspomagać i usprawnić
narządy artykulacyjne oraz usuną np nieprawidłową wymowę danej głoski. Niezmiernie ważna jest tu systematyczność w ćwiczeniach i
rzetelność pracy ze strony rodzica i to właśnie ona w decydującej mierze decyduje o długości i skuteczności terapii.

Neurokinezjologia to współczesny kierunek wiedzy i praktyki o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego naturalnych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia, można powiedzieć, że jest to poniekąd wypadkowa neurologii i kinezjologii, bowiem neurokinezjologia bazuje na wiedzy z zakresu neurologii, w szczególności o rozwoju układu nerwowego i funkcjonowaniu mózgu oraz kinezjologii, czyli stymulacji mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Rehabilitacja ruchowa według definicji jest to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu, jako że większość naszych pacjentów to dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami, my zajmujemy się w ich przypadku również usprawnianiem psychoruchowym.

W indywidualnym programie (1:1) muszą być dobrane odpowiednie metody usprawniania i rodzaj stosowanych ćwiczeń, tak, aby maksymalnie pobudzały one dziecko do rozwoju, a jednocześnie nie przeciążały go zbytnio fizycznie.

Opracowany przez nas program zajęć terapeutycznych ma na celu poprawę objawów niepożądanego zachowania społecznego. Proponujemy zajęcia uspołeczniające dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, które mimo swoich zdolności intelektualnych mają problem z przetwarzaniem informacji, nieudolnie inicjują kontakty z rówieśnikami, a brak empatii uniemożliwia im nawiązanie przyjaźni.
Zajęcia są prowadzone w grupach 2-3 osobowych, uczestnicy dobierani są w sposób celowy, brany pod uwagę jest wiek, intelekt, charakter oraz mocne i słabe strony, aby grupa mogła czerpać od siebie jak najwięcej.
W czasie zdobywania umiejętności społecznych bazuje się na konkretnej wiedzy, którą na ich temat posiada osoba uczestnicząca w programie TUS, dlatego nie jest to rodzaj terapii, którą proponujemy każdemu z podopiecznych. Wszystko jest dokładnie przemyślane i wynika ze współpracy między wszystkimi terapeutami.

Metoda Tomatisa polega na treningu słuchowym przeprowadzanym za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Trening ten składa się z sesji, podczas których osoba poddawana terapii słucha specjalnie przygotowanego materiału dźwiękowego. Jego uzupełnieniem są dodatkowe konsultacje z terapeutą i ocena audio-psycho-fonologiczna.

Twórcą metody był dr Alfred Tomatis – audiolog, specjalista z zakresu psychofonologii i muzyki.

Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie firmy Nowa Era Sp. z. o. o.

Biofeedback to metoda terapeutyczna, której celem jest zwiększenie poziomu samoświadomego sterowania czynnością bioelektryczną mózgu. Polega na wpływaniu, poprzez proste ćwiczenia, których wyniki są na bieżąco monitorowane, na pracę mózgu, zmuszając przy tym do utrzymywania dużego stopnia koncentracji. Jest to stosunkowo nowa metoda, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przynosi pozytywne rezultaty. Regularnie prowadzony trening wpływa na usprawnienie funkcji poznawczych, poprawia poziom skupienia, koncentrację, sprzyja również relaksacji i zmniejszaniu napięcia emocjonalnego.

Termin arteterapia (Art Therapy) został użyty po raz pierwszy w 1942 roku przez Adriana Hilla – angielskiego nauczyciela sztuk, który jako pierwszy praktykował arteterapie podczas swojej pracy w szpitalu. Z początku arteterapia stanowiła formę uzupełniającą procesu edukacyjno – terapeutycznego, z czasem jednak zaczęła służyć jako środek rozwoju twórczego, znajdując szerokie zastosowanie w psychologii i pedagogice, m.in. jako narzędzie korekcji rozwoju.
Arteterapia czyli szeroko rozumiana terapia przez sztukę. W skład arteterapii wchodzi wiele technik skupiających się wokół poszczególnych dziedzin sztuki, ekspresji twórczej a także mających związek z „pięknem przyrody” (zmysłowy kontakt z przyrodą). Do terapeuty należy wybór techniki dla danej grupy w danym momencie.
Zajęcia mają formułę grupową. Terapeuta pracuje z grupą np. w przestrzeni sali: przy stolikach, sztalugach lub na podłodze, w zależności od wybranej techniki. Uczestnicy korzystają z materiałów plastycznych (np. farby, kredki pastelowe, olejne, glina, plastelina, masa solna, itp.), przy pomocy instrumentów muzycznych lub utworów muzycznych (podczas zajęć z muzykoterapii) lub za pomocą ruchu własnego (podczas zajęć z choreoterapii).

Zajęcia realizowane w zespołach dwuosobowych. Uczestnicy podczas zajęć pracują głównie na komputerze, zgodnie z założonym programem zajęć. Najpierw uczą się podstawowych zagadnień, które często omawiane są przez prowadzącego, rozrysowywane na tablicy/kartkach, następnie uczestnicy realizują 4 stopniowy kurs, który przygotowuje ich do samodzielnego zakodowania pierwszej aplikacji, która jest efektem pierwszego etapu zajęć. W następnym etapie uczestnicy wspólnie planują wygląd oraz funkcjonalność aplikacji/gry własnego projektu, którą tworzą i udoskonalają, dzielą się pracą. Zajęcia skierowane są głównie do uczestników starszych, szkolnych.

Grupa Wsparcia funkcjonuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” od 2016 roku. Zrzesza rodziców naszych podopiecznych – dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Grupa jest otwarta, a uczestnictwo w spotkaniach jest dobrowolne. Z przyjemnością witamy nowych uczestników. Rodzice dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, obawami czy wymienić doświadczeniami.

Tego typu badanie może być wykonane przez nas jako wstęp do terapii lub może być nam dostarczone na piśmie, jeśli wcześniej było wykonane przez innego certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej.
Diagnoza trwa od 1 do 3 spotkań z dzieckiem i rodzicami dziecka.
Jednorazowe spotkania diagnostyczne stosuje się tylko w wyjątkowych sytuacjach i zwykle obarczone są ryzykiem niepełnej diagnozy.
Badanie składa się ze szczegółowego wywiadu, przeprowadzenia Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego, Arkusza Obserwacji Klinicznej oraz ze standaryzowanych Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej oraz usystematyzowanej obserwacji reakcji dziecka na stymulację sensoryczną, obserwację postawy, równowagi, koordynacji oraz ruchów gałek ocznych.

Diagnozę funkcjonalną można również uzyskać całym rokiem w zależności od potrzeb osób zgłaszających się.

Służy ona do ustalenia poziomu funkcjonowania dziecka, ustalenia jego deficytów.

Zespół diagnozujący składa się z dwóch pedagogów, jeden pracuje z dzieckiem a drugi w tym samym czasie za lustrem weneckim przeprowadza wywiad oraz test diagnozujący. Wyniki przekazuje terapeucie pracującemu z dzieckiem a ten w oparciu o swoje notatki, obserwację oraz przekazane testy opracowuje na piśmie diagnozę funkcjonalną.

W kolejnym spotkaniu już tylko z rodzicem omawiane są wyniki diagnozy oraz przekazanie jej formy pisemnej.

Dostępna całym rokiem w zależności potrzeb osób zgłaszających.

W przypadku dzieci z zaburzeniami autystycznymi diagnoza powinna być częścią diagnozy wielospecjalistycznej, opisującej i wyjaśniającej funkcjonowanie dziecka we wszystkich aspektach jego rozwoju, z uwzględnieniem środowiska i sytuacji życiowej.

Ważne jest, by rodzice dziecka zasięgnęli porad u lekarzy: neurologa, psychiatry, okulisty, ortopedy, laryngologa.

Jeżeli dostrzegacie Państwo jakieś niepokojące zachowania u swoich dzieci (nawet dwuletnich, czy młodszych), nie czekajcie, aż z nich wyrosną. To może być autyzm.

CENNIK

Usługi dostępne w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy naszym Stowarzyszeniu.

Niżej wymieniony cennik obowiązuje wyłącznie wtedy, kiedy kończą się dotacje na dany rok lub realizowane przez PFRON projekty.

TERAPIE

Trening intensywny w wymiarze 4 – 8 h w miesiącu, czas jednorazowych zajęć 45 minut.

Prowadzony przez Pedagoga – Terapeutę ABA

45 minut;

Pedagog – Certyfikowany Terapeuta SI 2 stopnia

45 minut;

Psycholog – Terapeuta Neurokinezjolog

45 minut;

Logopeda, Neurologopeda, Terapeuci Tomatisa

45 minut;

Rehabilitant, fizjoterapeuta

45 minut;

Specjalista gimnastyki korekcyjnej

45 minut;

Psycholog/Terapeuta TUS

Etap I

30 godzin terapeutycznych – 2550 zł

Etap II

16 godzin terapeutycznych- 1300zł

Etap III

16 godzin terapeutycznych- 1300 zł

Zajęcia prowadzone są przez Certyfikowanych Terapeutów Terapii Słuchowej wg Tomatisa

45 minut;

Certyfikowany Trener Biofeedback

DIAGNOZY

Zespół specjalistów

Psychiatra dziecięcy, Neurologopeda, Oligofrenopedagog, Psycholog kliniczny

2 pedagogów

Pedagog 1 – 45 min

Pedagog 2 – 135 min (3 x 45 min)

*W cenie zawarte jest dodatkowe spotkanie w celu omówienia diagnozy. Cena bez omówienia – 400 zł

Pedagog – Terapeuta SI: 45 – 135 min

+omówienie diagnozy

Logopeda – Neurologopeda, Certyfikowani Terapeuci Terapii Słuchowej wg Tomatisa: 45 – 90 min

Certyfikowany Terapeuta Terapii Słuchowej wg Tomatisa: 45 min

Zajęcia w zależności od dysponowanych dotacji są dofinansowane :

 • z PFRON – obecnie realizowany jest projekt pt. TAK. POTRAFISZ. (2019 – 2022)
 • z UM Płocka (tylko dla dzieci z Płocka – również bez orzeczenia)
 • z Urzędu Marszałkowskiego
 • z Funduszu Grantowego dla Płocka (tylko dla dzieci z Płocka – również bez orzeczenia)
 • z innych fundacji
 • z 1%
 • z darowizn
 • z pieniędzy pozyskanych przez rodziców na terapię swojego dziecka
Za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia udostępniamy również możliwość utworzenia imiennego subkonta 1%, na którym możliwe jest gromadzenie pieniędzy z odpisów 1% podatku dochodowego. Jest to jedna z form pomocy, jaką oferujemy swoim podopiecznym zupełnie nieodpłatnie. Dzięki temu są oni w stanie zbierać środki na leczenie, rehabilitację, leki, turnusy rehabilitacyjne, itp.
Równocześnie darczyńcy zyskują gwarancję, że przekazywane przez nich środki trafiają do osób potrzebujących wsparcia, a ich wykorzystanie będzie zgodne z celami statutowymi, dla realizacji których organizacja została powołana.

Masz pytania odnośnie oferty?

Napisz do nas!  Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka?