Neurokinezjologia zorientowana jest na pomoc dzieciom z różnymi deficytami w rozwoju (dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, niestabilnością emocjonalną, opóźnieniem w rozwoju intelektualnym i ruchowym, porażeniem mózgowym, autyzmem).

Podstawowe cele i zadania neurokinezjologii:

  • diagnozowanie rozwoju i kształtowania schematów sensomotorycznych odruchów i naturalnych koordynacji
  • kreowanie programów skierowanych na reanimację i integrację ruchów pierwotnych, odruchów, systemu koordynacji
  • rozwijanie umiejętności optymalnej pracy mechanizmów i programów danych nam od natury.

Nasi terapeuci neurokinezjologii realizują we współpracy z innymi terapeutami (zespół) prócz ww założone cele programowe całego projektu. (vide terapia pedagogiczna ABA)

Neurokinezjologia to współczesny kierunek wiedzy i praktyki o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego naturalnych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia, można powiedzieć, że jest to poniekąd wypadkowa neurologii i kinezjologii, bowiem neurokinezjologia bazuje na wiedzy z zakresu neurologii, w szczególności o rozwoju układu nerwowego i funkcjonowaniu mózgu oraz kinezjologii, czyli stymulacji mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Kwalifikacje prowadzących zajęcia:

  • Ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii.
  • Ukończony 5-stopniowy kurs neurokinezjologiczny wg Masgutowej.