Grupa Wsparcia funkcjonuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” od 2016 roku. Zrzesza rodziców naszych podopiecznych – dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Grupa jest otwarta, a uczestnictwo w spotkaniach jest dobrowolne. Z przyjemnością witamy nowych uczestników. Rodzice dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, obawami czy wymienić doświadczeniami. Celem spotkań jest między innymi nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, podzielenie się efektami, jakie przynosi terapia, ale także znalezienie własnego sposobu na poradzenie sobie z niepełnosprawnością w rodzinie. Jest to miejsce, w którym otrzymasz zrozumienie, gdyż wszyscy uczestnicy borykają się z podobnymi problemami, które nierzadko wydają się niemożliwymi do rozwiązania. My jednak wspólnie próbujemy znaleźć na nie odpowiednie rozwiązania.

Spotkania naszej grupy odbywają się w kameralnej atmosferze, która stwarza poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Przyjdź, posłuchaj bądź wysłuchany!

Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy.

Spotkania Grupy Wsparcia, dzięki dofinansowaniu z PFRON oraz Urzędu Marszałkowskiego, są bezpłatne.