Dostępna całym rokiem w zależności potrzeb osób zgłaszających.

W przypadku dzieci z zaburzeniami autystycznymi diagnoza powinna być częścią diagnozy wielospecjalistycznej, opisującej i wyjaśniającej funkcjonowanie dziecka we wszystkich aspektach jego rozwoju, z uwzględnieniem środowiska i sytuacji życiowej.

Ważne jest, by rodzice dziecka zasięgnęli porad u lekarzy: neurologa, psychiatry, okulisty, ortopedy, laryngologa.

Jeżeli dostrzegacie Państwo jakieś niepokojące zachowania u swoich dzieci (nawet dwuletnich, czy młodszych), nie czekajcie, aż z nich wyrosną. To może być autyzm.

Zadzwońcie do nas, umówimy się z Wami na diagnozę kliniczną, do której zbiera się zespół złożony z psychiatry dziecięcego, neurologopedy, oligofrenopedagoga oraz psychologa klinicznego.

Diagnoza kliniczna obejmuje jedno-dwa spotkania pedagogiczne, jedno-dwa psychologiczne, jedno logopedyczne oraz jedno-dwa całego zespołu celem podsumowania wniosków i postawienia diagnozy oraz spotkanie z rodzicem/opiekunem omawiające diagnozę.

Wynik diagnozy rodzic otrzymuje na piśmie.

Jednakże, diagnoza nie jest głównym celem działań zespołu. Jest ona punktem wyjścia do opracowania takiej strategii postępowania, która pozwoli na osiągnięcie przez dziecko optymalnego dla niego poziomu funkcjonowania pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i jego otoczenia.