Najnowsze badania kliniczne prowadzone przez ośrodek Atlantis w Sint-Truiden potwierdzają poprawę funkcjonowania u 80% dzieci z autyzmem poddanych terapii metodą prof. Tomatisa! Poprawę szczególnie dostrzeżono w obszarze społecznym, emocjonalnym oraz percepcji mowy i języka, z czego połowa reaguje poprawą bardzo szybko a pozostała część stopniowo.

Najczęściej występujące efekty Treningu Uwagi Słuchowej u osób ze spektrum autyzmu, według danych z Instytutu Atlantis w Sint-Truiden w Belgii:

  • Poprawa kontaktu wzrokowego z rozmówcą,
  • Poprawa kontaktu z matką a tym samym z otoczeniem,
  • Poprawa zachowań społecznych,
  • Zmniejszenie wrażliwości na bodźce sensoryczne,
  • Odblokowanie i poprawa percepcji mowy,
  • Zmniejszenie nadpobudliwości i agresji,
  • Zanikanie zachowań nawykowych jak klasanie, zgrzytanie zębami,
  • Poprawa koordynacji, równowagi i napięcia mięśniowego.

Zapraszamy do skorzystania z Terapii Uwagi Słuchowej metodą prof. Tomatisa w naszym Stowarzyszeniu.

Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, a terapię prowadzą wyłącznie Certyfikowani Terapeuci tej metody – SPRAWDŹ NAS (kliknij tutaj)!

Szczegóły dotyczące terapii: https://autyzmpomoc.org/metoda-tomatisa/

Źródło: Stowarzyszenie Mamy Głos