Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” realizuje projekt  „TRAMPOLINA” , który ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do 150 dzieci i dorosłych z 8 województw.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej u 150 niepełnosprawnych osób ze spektrum autyzmu oraz innych zaburzeń neurorozwojowych poprzez nabycie przez nich kompetencji, umiejętności niezbędnych do zwiększania ich samodzielności w wyniku prowadzenia kompleksowej rehabilitacji funkcjonalnej, społecznej realizowanej poprzez różne formy zajęć terapeutycznych, aktywizujących indywidualnych i grupowych.

Projekt „TRAMPOLINA” gwarantuje 150 osobom z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi terapię na każdym poziomie ich funkcjonowania, bierze pod uwagę wszelkie rodzaje deficytów w autyzmie, zapewnia wieloaspektową specjalistyczną całościową interwencję terapeutyczną, dzięki której osoba niepełnosprawna ma możliwość nabycia umiejętności uczenia się, mówienia, opanowuje trening samodzielności, ćwiczy umiejętności społeczne i życie z innymi.

Beneficjenci ostateczni projektu muszą spełniać następujące warunki:
a) posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, b) posiadać dokument potwierdzający zdiagnozowany autyzm lub podobne zaburzenie

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące formy wsparcia: behawioralna, pedagogiczna, integracja sensoryczna, logopedyczna, psychologiczna, neurokinezjologia, rehabilitacja, Trening Umiejętności Społecznych, Tomatis i inne.  W ramach projektu zorganizowane będą również  kolonie, w trakcie których beneficjenci w towarzystwie swoich terapeutów będą utrwalać nabyte podczas całorocznych terapii umiejętności. Projekt umożliwia też włączenie się w życie kulturalne, sportowe dzięki cyklicznym czterem 2-dniowym wyjazdom TUS, tzw. „wycieczki” (bez rodziców).
Projekt uwzględnia również coroczny udział 15 dzieci z autyzmem z Polski, które na co dzień nie mają dostępu do specjalistycznej i nowoczesnej terapii, jak podopieczni stowarzyszenia, oferując tej grupie 1-tyg. Intensywną Terapię Wakacyjną.

Projekt dofinansowany jest z Budżetu Państwa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany będzie w terminie od 01.04.2022 –31.03.2025r.

Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces” ogłoszony w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie: 1 521 372,64zł

Wartość całkowita projektu: 1 721 537,20zł