Nasz nowy projekt, dotyczący udzielania wsparcia osobom z autyzmem w celu ułatwienia im samodzielnego funkcjonowania społecznego oraz łagodzenia skutków kryzysu psychicznego u ich rodziców uzyskał dofinansowanie od  Zarządu Województwa Mazowieckiego.

W związku z tym zapraszamy wszystkie dzieci z autyzmem na indywidualne zajęcia terapeutyczne, realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”. Dofinansowaniem objęte zostają:

1. Dla dzieci

– Terapia pedagogiczna z elementami ABA

– Terapia psychologiczna,

– Integracja sensoryczna SI;

2. Dla rodziców:

– Grupa Wsparcia

Projekt w szczególności skierowany jest do dzieci, młodzieży i ich rodzin, zamieszkujących małe miejscowości w obrębie Województwa Mazowieckiego.

Koszt  pojedynczych zajęć: 30 zł.

Czas trwania projektu: V.2016 – X.2016

Ilość osób ograniczona.

Zapisy w biurze Stowarzyszenia, ul. 3 maja 18 p.204, Płock, we wtorki i piątki w godzinach 10:00 – 14:00, zgłoszenia można przesłać także na adres e-mail: odzyskacwiezi@gmail.com, lub przez wiadomość prywatną na fanpage Stowarzyszenia.

Dodatkowo prowadzimy zajęcia logopedyczne, rehabilitację ruchową, neurokinezjologię oraz Trening słuchowy wg Tomatisa. Zajęcia te nie są objęte dofinansowaniem.