Nasz projekt „BEZ ETYKIETY” – czyli od diagnozy do terapii dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi zyskał dofinansowanie z PFRON.

Zapraszamy wszystkie dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności na dofinansowane z PFRON zajęcia terapeutyczne w zakresie:

  –  terapii pedagogicznej z elementami ABA,

 – terapii logopedycznej

 – Integracji Sensorycznej,

– Neurokinezjologii,

– Rehabilitacji,

TRENINGU SŁUCHOWEGO WG TOMATISA

Czas trwania projektu: 2013-2016

Zapisy dla nowych dzieci pod telefonem: 24 231 38 50