Zapraszamy dzieci z Płocka do udziału w Pólkoloniach letnich!

Zapisy w biurze Stowarzyszenia.