1. Dane wypełniającego:


  2. Dane dziecka:  3. Forma opieki nad dzieckiem:

  w rodziniew pieczy zastępczejrodzinnejinstytucjonalnej

  4. Forma opieki pozadomowej:

  żłobekklub maluchaprzedszkoleszkoła


  5.Opiekę stałą sprawują:

  rodzicematkaojciecopiekun prawny (kto?)

  6. Dziecko często przebywa pod opieką innych osób:

  babcia, dziadekopiekunkaczęste zmiany osób opiekujących sięinne osoby - jakie?

  7. Uwagi:

  8. Dane rodziców/opiekunów:

  Dane z okresu ciążowo-porodowego:

  9. Czy ciąża przebiegła prawidłowo?
  taknie

  10. Jakie nieprawidłowości?

  ciąża wysokiego ryzyka

  ciąża zagrożona

  ciąża podtrzymywana

  leki przyjmowane podczas ciąży

  narażenie na używki (alkohol, nikotyna, substancje psychoaktywne, środki chemiczne w czasie ciąży

  11. Czy poród nastąpił o czasie?
  taknie

  12. Rodzaj porodu:

  siłami natury

  cięcie cesarskie

  zabiegi położnicze

  13. Czy przebieg porodu był prawidłowy?

  taknie

  14. Czy stan dziecka po porodzie był prawidłowy?

  taknie

  15. Waga urodzeniowa

  16. Punkty Apgar

  17. Czy okres adaptacji i okres noworodkowy przebiegały prawidłowo?
  taknie

  18. Uwagi

  Dane z wywiadu rodzinnego i środowiskowego
  Sytuacja rodzinna i opiekuńczo-wychowawcza dziecka

  19. Struktura rodziny:
  pełnaniepełna

  zrekonstruowana

  20. Rodzeństwo:

  jedynak
  starsze

  młodsze

  21. Sytuacja wychowawcza:
  korzystnawymaga rozpoznanianiekorzystna

  22. Obciążenia środowiskowe:
  taknie
  trudne warunki socjalno-bytoweniewydolność opiekuńczo-wychowawczakonflikty rodzinneprzemoc, agresjauzależnienia: alkohol, narkotyki, hazardkonflikty z prawempodejrzenie lub przejawy krzywdzenia dziecka

  23. Choroby i niepełnosprawności występujące w rodzinie dziecka
  taknie

  zaburzenia wzrokuzaburzenia słuchuzaburzenia mowychoroby i wady genetycznechoroby przewlekłechoroby psychiczneniepełnosprawność ruchowaniepełnosprawność umysłowa

  24. Zdarzenia traumatyczne, urazy psychiczne, sytuacje trudne dotyczące dziecka i rodziny
  taknie


  25. Uwagi:

  Stan zdrowia dziecka

  26. Wzrok. Czy w odczuciu otoczenia dziecko ma problemy z widzeniem?
  taknie

  27. Jakiego stopnia?
  niewielkieśredniego stopniapoważne

  28. Czy kiedykolwiek stwierdzono lub podejrzewano problemy ze wzrokiem?
  w pierwszym okresie życia dzieckapogorszenie wzroku po przebytej chorobienigdy

  29. Wady i schorzenia narządu wzroku
  nietak

  30. Wrodzone wady rozwojowe gałki ocznej, powiek lub oczodołu
  nietak

  31. Inne wrodzone lub nabyte schorzenia narządu wzroku
  nietak

  32. Jakie?
  zezoczopląsograniczone pole widzeniawytrzeszcznierówność źreniczmętnienie lub nietypowe zabarwienie źrenicyopadanie powieki

  33. Retinotapia wcześniacza
  taknie

  34. Zanik nerwu wzrokowego
  taknie

  35. Wady wzroku
  taknie

  Krótkowzroczność

  Nadwzroczność

  Astygmatyzm

  Zaburzenia widzenia barw

  36. Leczenie okulistyczne
  taknie

  37. Rodzaj leczenia, czas rozpoczęcia i trwania leczenia, termin wykonania zabiegu/zabiegów:
  korekta okularowa wady wzrokuzachowawcze leczenie zezaokulistyczny zabieg operacyjnyzabieg okulistyczny z użyciem lasera

  38. Słuch. Czy w odczuciu otoczenia dziecko ma problemy ze słyszeniem?
  taknie

  39. Jakiego stopnia?
  niewielkieśredniego stopniapoważnebrak

  40. Czy kiedykolwiek stwierdzono lub podejrzewano problemy ze słuchem?
  taknie

  41. Kiedy stwierdzono?
  w pierwszym okresie życia dzieckapogorszenie słuchu po przebytej chorobienie stwierdzono

  42. Wady i schorzenia narządu słuchu
  taknie

  43. Wrodzone wady rozwojowe ucha zewnętrznego
  taknie

  44. Jakiego rodzaju?
  deformacja małżowiny usznejzwężenie przewodu słuchowego zewnętrznegonie stwierdzono

  45. Przebyte choroby uszu
  taknie
  zapalenie ucha ostrezapalenie ucha przewlekłezapalenie ucha wysiękowe

  46. Ubytek słuchu
  taknie

  47. Jakiego rodzaju ?
  przewodzeniowyodbiorczymieszanycentralnyżaden z powyższych

  48. Jakiego stopnia ?
  lekkiumiarkowanyznacznygłębokiżaden z powyższych

  49. Leczenie otolaryngologiczne
  taknie
  Leczenie zachowawcze
  Zabiegi operacyjne

  Aparaty słuchowe

  50. Inne problemy zaburzające słyszenie ?

  51. Twarzoczaszka. Nieprawidłowości budowy, schorzenia
  taknie

  Dysmorfia twarzowa

  Wady budowy czaszki:
  MałogłowieWielkogłowieNieprawidłowe zrastanie szwów czaszkowych

  Inne

  52. Narząd artykulacyjny. Nieprawidłowości budowy, schorzenia
  taknie
  rozszczep wargirozszczep podniebieniapodniebienie gotyckiewady językakrótkie wędzidełko językakrótkie wędzidełka wargwada zgryzuwady uzębieniabraki w uzębieniurozległa próchnica zębów

  53. Nieprawidłowości funkcji
  taknie

  54. Obniżenie sprawności w funkcjach fizjologicznych:
  Kontrola śliny, ssania, połykania, gryzienia, żuciaObniżenie sprawności w artykułowaniu głosek

  55. Narządy wewnętrzne. Wady i choroby układu krążeniowo-oddechowego
  taknie

  56. Wady serca
  Wrodzona wada serca

  Inne schorzenia

  57. Jaki wpływ na funkcjonowanie dziecka?

  58. Wady układu oddechowego
  zniekształcenie klatki piersiowejprzebyta dysplazja oskrzelowo-płucnaczęste infekcje górnych i/lub dolnych dróg oddechowychastma oskrzelowa

  59. Wady i choroby układu pokarmowego
  taknie

  Wady wrodzone

  Alergie lub nietolerancje pokarmowe

  Zespół złego wchłaniania

  Przewlekłe biegunki

  Przewlekłe zaparcia

  Zbyt niska masa ciała

  Zbyt wysoka masa ciała

  Mało zróżnicowana dieta

  60. Wady i choroby układu moczowo-płciowego
  taknie
  Wrodzone wady

  Częste infekcje dróg moczowych

  61. Wady i choroby układu dokrewnego
  taknie
  nadczynność tarczycyniedoczynność tarczycyniskorosłośćcukrzyca

  62. Narząd ruchu. Wrodzone wady i choroby układu kostno-stawowego
  taknie

  63. Choroby układu mięśniowego
  taknie

  64. Nieprawidłowości napięcia mięśniowego
  taknie

  Hipotonia: uogólniona, w osi głowa – tułówHipertonia: całego ciała, w obwodzie ciałaZmienne napięcie mięśniowe

  65. Trudności z wykonaniem ruchu dowolnego
  taknie

  66. Ruchy niezależne od woli
  taknie

  67. Zaniki lub przerosty mięśni
  taknie

  68. Zaburzenia jakości ruchu
  taknie

  niezgrabnośćobniżona płynność ruchówwpadanie na przedmioty/uderzanie sięsłabe reakcje równoważneobniżona koordynacja ruchówpotykanie/przewracanie się

  69. Układ nerwowy. Schorzenia ośrodkowego układu nerwowego
  taknie

  Wady rozwojowe mózgu

  Wady rozwojowe rdzenia kręgowego

  Uszkodzenie w okresie okołoporodowym

  Przebyty proces zapalny

  Przebyty uraz czaszkowo-mózgowy

  Inne choroby

  70. Wykonanie USG przezciemiączkowe, TK lub RM
  taknie

  71. Padaczka
  taknie


  72. Schorzenia obwodowego układu nerwowego
  taknie

  Uszkodzenie splotu barkowego

  73. Problemy zdrowotne dotyczące skóry lub włosów
  taknie

  Przewlekłe zmiany skórneŚwiądWzmożone wypadanie włosów lub łysienie

  74. Inne wady i choroby genetyczne
  taknie

  75. Przebyte poważne urazy ciała i operacje chirurgiczne
  taknie

  76. Leki przyjmowane przez dłuższy okres czasu lub stale
  taknie

  77. Czy u dziecka została postawiona diagnoza lekarska?
  taknie

  78. Uwagi

  Dane o rozwoju dziecka

  79. Nieprawidłowości stwierdzone w badaniach i bilansach pediatrycznych
  taknie

  a)
  b)
  c)

  Problemy w rozwoju dziecka oraz szczególne potrzeby wskazywane przez rodziców/opiekunów

  80. W motoryce dużej:
  taknie

  81. W motoryce precyzyjnej:
  taknie

  82. W spostrzeganiu:
  taknie

  83. W mowie:
  taknie

  84. W emocjach i zachowaniu:
  taknie

  85. W kontaktach społecznych:
  taknie

  86. W samodzielności:
  taknie

  Problemy w rozwoju dziecka oraz szczególne potrzeby wskazywane przez nauczycieli i terapeutów

  87. W motoryce dużej:
  taknie

  88. W motoryce precyzyjnej:
  taknie

  89. W spostrzeganiu:
  taknie

  90. W mowie:
  taknie

  91. W emocjach i zachowaniu:
  taknie

  92. W kontaktach społecznych:
  taknie

  93. W samodzielności:
  taknie

  Zaburzenia integracji sensorycznej

  94. Nadwrażliwość zmysłowa
  taknie

  95. Na jakie rodzaje bodźców?
  dotykczucie głębokiewzroksłuchwęchsmak

  96. Jakie dominujące formy reagowania?
  unikanielękowośćnegatywizmopozycyjność

  97. Niedowrażliwość zmysłowa
  taknie

  98. Na jakie rodzaje bodźców?
  dotykczucie głębokiewzroksłuchwęchsmak

  99. Jakie dominujące formy reagowania?
  niska reaktywnośćposzukiwanie zbyt intensywnych doznań

  100. Nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej
  taknie

  101. Obniżony:
  zahamowanieostrożność ruchowapowolność

  102. Podwyższony:
  nadaktywnośćimpulsywność ruchowazbyt szybkie tempo

  103. Zaburzenia samoregulacji emocji i zachowania

  104. Jakie reakcje?
  zbyt silnezbyt słabenieadekwatne

  105 Inne nieprawidłowości przetwarzania sensorycznego (np. nietypowe formy stymulacji)

  106. Czy dziecko korzysta lub korzystało z pomocy specjalistów?
  taknie

  Jakich?
  psychologlogopedapedagogterapeuta integracji sensorycznejfizjoterapeutaneurolog dziecięcypsychiatra dziecięcyokulistalaryngologortopedaneurochirurg

  107. Z jakiego powodu?

  108. Jaki rodzaj i przebieg terapii?

  109. W jakim wieku? Jaki okres czasu?

  110. Uwagi

  111. Czy dziecko ujawnia nietypowe zainteresowania sensoryczne?

  112. Czy dziecko ujawnia jakieś tiki, złożone ruchy np. dłoni ?

  113. Czy dziecko prezentuje jakieś dziwaczne zachowania?

  114. Czy dziecko wykazuje zachowania autoagresywne?

  115. Czy dziecko powtarza często jakieś zachowania?

  116. Czy dziecko wykazuje jakieś niespecyficzne zainteresowania?