Project Description

9 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Płockiej ORLEN Areny odbyła się konferencja pt. Moje życie z Zespołem Aspergera – od dzieciństwa do dorosłości, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”, podczas której dorosły autystyk dr Peter Schmidt opowiedział o swoich doświadczeniach w zmaganiu się z zaburzeniem, jakim jest Zespół Aspergera.

Jego prelekcja była pouczającą i budującą analizą spektrum autyzmu, która rzuca nowe światło na postępowanie z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem. Wystąpienie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród płocczan, a także zrobiło ogromne wrażenie na przybyłych słuchaczach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność, a także firmom: Nantes, Birdteam, ZOJA, mBank, Bizon za pomoc przy organizacji oraz wsparcie finansowe.

Dziękujemy także portalowi Petronews za objęcie konferencji patronatem medialnym.

 

Fotorelacja